Privacyverklaring de Albumfabriek

De Albumfabriek respecteert de privacy van zijn klanten. In deze privacyverklaring leest u hoe wij met de van u verkregen persoonlijke informatie omgaan. Indien u gebruik maakt van deze website of anderszins persoonlijke informatie aan ons verstrekt, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Bij het plaatsen van uw bestelling via de Albumfabriek is persoonlijke informatie van u vereist, zoals uw naam en adres, betaalinformatie (bankrekeningnummer) en - noodzakelijkerwijs - de namen en adressen van degenen voor wie uw bestelling bestemd is.

Met uw goedkeuring zal de Albumfabriek de door u verstrekte informatie onder meer voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • verwerken van uw order(s) en (laten) uitvoeren van onze dienstverlening;
  • afhandelen van door u aangevraagde of van u verkregen informatie;
  • versturen van e-mails aan onze klanten om ze op de hoogte te houden over actuele ontwikkelingen, software-updates, speciale aanbiedingen, nieuwsbrieven en om u te informeren over nieuwe producten en aanvullende diensten;
  • verbeteren van onze producten en diensten;
  • verbeteren van de beveiliging van onze website(s);
  • registreren van bezoekersgegevens van (delen van) onze website(s) en samenstellen van gebruiksstatistieken. 

 

Indien noodzakelijk verstrekt KieKieAlbum uw persoonlijke gegevens aan met ons gelieerde ondernemingen en aan agenten en andere derden die de Albumfabriek inschakelt voor de uitvoering van onze dienstverlening. Verder zal de Albumfabriek geen persoonlijke gegevens aan derden verstrekken, anders dan bij een wettelijk voorschrift. 

De Albumfabriek verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is om uw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen en/of te bestrijden.

Voor het geval dat deAlbumfabriek zijn bedrijfsactiviteiten geheel of gedeeltelijk aan derden overdraagt of anderszins van de hand doet, behoudt de Albumfabriek zich het recht voor om persoonsgegevens over te dragen als onderdeel van de bedrijfsmiddelen.

Via de website kan de Albumfabriek gebruik maken van cookies ter individualisering van bezoekerservaringen. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw computer opgeslagen. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website.

De website de Albumfabriek kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar de website van de Albumfabriek. De Albumfabriek is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen en het gebruik van cookies op die websites.

Ter bescherming van uw persoonsgegevens hanteert de Albumfabriek passende beveiligingsmaatregelen. Uw gegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan de in deze privacyverklaring genoemde. U kunt uw gegevens altijd opvragen en zonodig laten wijzigen of verwijderen. 

De Albumfabriek zal binnen alle redelijkheid voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van de door u gegeven informatie te voorkomen. Onze businesspartners, die toegang hebben tot de door u verstrekte informatie, zijn verplicht tot geheimhouding en mogen de informatie niet gebruiken voor enig ander doel dan waarnaar binnen deze verklaring wordt verwezen.

Deze privacyverklaring kan door de Albumfabriek worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.